Általános Szerződési Feltételek

www.knmdesign.hu
hatályos ettől a naptól: 2020.10.01 

Aki a knmdesign.hu webáruházban ( a továbbiakban: Webáruház) regisztráció nélkül vagy azzal böngészik ( a továbbiakban: Felhasználó), köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
A Webáruházban az a Felhasználó vásárolhat, aki megadja a vásárláshoz szükséges adatokat és elfogadja jelen ÁSZF-et.
A Webáruházban történő megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a 45/2014. ( II.26.) Korm. rendelet értelmében távollévők közötti szerződés jön létre a Vevő és KNM és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság ( a továbbiakban: Eladó) között. A szerződés külön nem kerül írásba foglalásra és iktatásra.

Eladó adatai:

A szolgáltató neve: KNM és Társa Kft. 
A szolgáltató székhelye: 3519, Miskolc, Szűrcsapó utca 19. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@knmdesign.hu
Adószáma: 27478150-1-05
Telefonszámai: +36/70/366-8114
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai:  Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland 

Alapvető rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

Jelen ÁSZF hatályos: 2020.10.01 napjától 

 A webáruházban található minden termékem, szövegem és képem, illetve a weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen felhasználása jogi lépéseket von maga után.

Adatkezelési szabályok:

Adatkezelési nyilakozat alapján, elérhető itt

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Baba-és gyermekruházat, óvodai és bölcsődei textil termékek valamint női és férfi felső ruházati termékek.

A termékek csak online a Webáruházban vásárolhatók meg. A termékek részletes leírása különösképpen az ár, anyagösszetétel, anyagkezelési útmutató, tulajdonságok az adott áru információs oldalán találhatóak meg. A termékek színei adott esetben eltérőek lehetnek a valóságtól, mivel azok nagyban függnek a Vevő által használt monitortól, így Eladó az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a színek minél inkább megfeleljenek a valóságnak. A webáruházban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg.

A termékek ára

A termék vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely forintban értendő. A termék ára nem tartalmazza a szállítás költségét. Az Eladó saját hatáskörén belül adhat kedvezményeket bizonyos termékekre. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akció időtartamáról. Az akciós árak megjelenítése külön kiemeléssel, az eredeti ár áthúzásával történik az akciós ár feltüntetése mellett. Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy egy adott rendelés esetében az az ár irányadó, amely a rendelés pillanatában a Webáruházban szerepel, és amelyet a Vevő által elküldött rendelés tartalmaz.

Rendelés menete

Először a Vevő kiválasztja az általa megvásárolandó terméket, majd kiválasztja annak méretét, színét, mintázatát és a "Kosárba" gomb megnyomásával a kosárba helyezi. Hálózsák és sapka termékek esetében a Vevőnek lehetősége van kiválasztani a termék vastagságát és a bélés típusát is. A kívánt termékek kiválasztása után a honlapon a "Kosár" ikonra kattintva ellenőrizhetők a kiválasztott termékek és azok mennyisége. A kosár tartalma a listában szereplő darabszámokat jelző +­­- gombjainak megnyomásával változtatható. A Vevő a kosár tartalmát a listában szereplő termékek után megjelenített "x" gombra kattintással törölheti. Eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladás időpontjában hibátlan terméket ad el.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A Vevő a következő szállítási módok közül választhat: Foxpost automata, házhoz szállítás.
A vásárláskor csak magyarországi cím és szállítási cím adható meg.
A webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A Vevő a következő fizetési módok közül választhat: Közvetlen banki utalás vagy készpénzes fizetés személyes átvétel esetén.

Közvetlen banki utalás

Ennek során a megrendelt termék(ek) ellenértékét, illetve szállítási költségét a Vevő az Eladó által megadott számlaszámra előzetes utalással egyenlíti ki. Eladó ebben az esetben akkor fogadja el a megrendelést, ha az adott összeg a számlájára megérkezett. Az utalás sikerességéről Eladó külön nem tájékoztatja Vevőt. Ha a visszaigazoláson megadott összeg 10munkanapon belül nem érkezik meg Eladó bankszámlájára, úgy az értesíti a Vevőt az utalás hiányáról. Ha ennek ellenére nem történik befizetés, úgy a rendelés beérkezésétől számított 20 munkanap elteltével az Eladó törli a megrendelést a rendszerből. A megrendelés megjegyzés rovatába Vevő köteles feltüntetni a visszaigazoláson szereplő, véletlenszerűen egymás mellé rendelt betűkből álló rendelésazonosítót. Az ennek hiányából fakadó károkért Eladó felelősséget nem vállal. A Vevő hibájából át nem vett és visszaküldött csomagok/levelek esetén a visszaszállítás díját az Eladó a Vevőre terheli. Az Eladó a csomagot/levelet kizárólag a visszaszállítási díj és az ismételt kiszállítás ellenértékének előre történő kifizetése esetén küldi el újra.

A megrendelő adatainak megadása

Vevő a megrendelésnek ezen fázisában köteles megadni személyes, vagy cégadatait. Vevő ezzel a fázissal véglegesíti megrendelését. A megrendelés adatainak összesítése után még lehetőség van az adatok áttekintésére, ellenőrzésére illetve szükség esetén módosítására. Amennyiben mindent rendben talál, ezután a Vevő a "Rendelés" gombra kattintva küldheti el megrendelését feltéve, hogy az "Általános Szerződéses és Felhasználási Feltételeket" átolvasva rendelés előtt kipipálja a négyzetet, hogy azokat maradéktalanul elfogadja. A rendszer a megrendelést addig nem tekinti érvényesnek, amíg ez meg nem történik. Ezután megjelenik egy újabb oldal, ahol a Vevő visszajelzést kap arról, hogy sikeresen elküldte a megrendelést, illetve ha a rendszer hibát talált a kitöltésben, akkor erre figyelmeztet, és lehetőséged ad a hiba kijavítására.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelés összesítőjében és az automatikusan kiküldött visszaigazoló levélben szereplő fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a rendeléskor megadott email címre automatikusan és  elektronikus úton küldjük, hacsak Vevő kifejezetten nem kéri a számla nyomtatását és/vagy szállítási címtől eltérő címre történő küldését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

Elállás joga és csere igénylése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29 § c) pontjának értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Eladó a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. A Vevő a 1. pontban megjelölt címre, ajánlott küldeményként vagy e-mailben a fenti határidőben eljutatott írásos nyilatkozatával gyakorolhatja elállási jogát vagy kérheti a termék cseréjét.

Az elállási jog gyakorlásával vagy csere igénylésével kapcsolatban a Vevőt a termék visszajuttatásán kívül más költség nem terheli. A megrendelt terméket a Vevő postai úton juttathatja vissza az Eladó címére, egy levélben megírt indoklás, valamint a vásárlást igazoló számla vagy annak másolata kíséretében, a rendelési azonosító feltüntetésével. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vevőt terheli!

Ön, mint vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@knmdesign.hu vagy a 3519 Miskolc, Szűrcsapó u. 19. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  

Csere igénylése

Az Eladó kizárólag olyan termék cseréjét vállalja, amely teljesen új, hordatlan, sérülés- és foltmentes. Csere csak megegyező vagy nagyobb összegű termékre történhet, alacsonyabb összegű termékre nem. Nagyobb összegű csere esetén Vevő a különbözetet köteles Eladónak megfizetni, melyről Eladó előzetesen írásban tájékoztatást ad. Csere igénylése esetén az Eladó a termék visszaérkezését követően 2 munkanapon belül intézkedik az új termék kiszállítása iránt.

Panaszkezelés

A Vevő az Eladó működésével, a forgalmazott termékekkel kapcsolatos kérdéseit, kéréseit, észrevételeit és panaszait az alábbi elérhetőségek bármelyikén közölheti az Eladóval:
Levelezési cím: 3519 Miskolc, Szűrcsapó u. 19.
Telefonos ügyfélszolgálat +36703668114
Email cím: info@knmdesign.hu
A telefonon bejelentett panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, vagy a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontját jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát átadja a Vevőnek. Postai vagy elektronikus úton benyújtott panaszt az Eladó 30 napon belül köteles írásban megválaszolni. A panasz elutasítását az Eladó köteles indokolni. 

Szavatossági igények 

Eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladás időpontjában hibátlan terméket ad át a vevőnek, tehát a terméknek nincs olyan rejtett hibája, amely egy későbbi időpontban fog kiderülni. A Vevőt a termék hibája miatt megillető szavatossági igényeire a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet irányadó. Az elhasználódásból (pl. mosás, vasalás), vagy nem rendeltetésszerű használatból (túl magas hőfokon történő mosás, gépi szárítás vagy vasalás) adódó sérülések és keletkezett hibák esetén az elállás nem érvényesíthető. Vevő szavatossági igényét a hiba felismerését követően a lehető legrövidebb időn belül köteles az Eladóval közölni. A Vevő igényét kísérőlevélben teszi meg, melyen köteles hivatkozni az eljárás rendelési számára, valamint a kifogásolt termék pontos megnevezését, cikkszámát feltüntetve az igényt megindokolni, és az áruval, valamint a vásárlást igazoló számlával, illetve annak másolatával együtt a megadott postacímre visszajuttatni Eladónak. Az Eladó a bejelentés kézhezvételtől számított kettő munkanapon belül felveszi a Vevővel a kapcsolatot, és a kapott információk alapján a bejelentésről és annak kezeléséről jegyzőkönyvet készít, melyből egy példányt megküld a Vevő számára. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén az Eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. A hat hónap leteltével azonban Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett. Hibás teljesítés esetén a Vevő az átvételtől számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, amelynek keretében elsősorban a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti. Amennyiben ezek egyikére sincs mód, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kérhet árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől. Eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó kárainak Vevő általi megtérítését.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön KNM és Társa KFT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást KNM és Társa KFT nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatosság jogával élhet vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén KNM és Társa KFT. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
KNM és Társa KFT. által forgalmazott termékek nem tartoznak szerződéses jótállási kötelezettség alá.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.

Igényérvényesítés további módja

A panasz vagy a szavatossági igény elutasítása esetén a Vevő az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi osztály Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589. Telefon: 46/506-071 E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu MIskolci Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. Telefon: 46/501-091 e-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu. 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Webáruházban történő vásárlás, illetve a hírlevélre való feliratkozás regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználónak meg kell adnia nevét és elérhetőségét. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatai az Eladó adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat az esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig az Eladó minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a - Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, - számvitel és könyvelés, - külön regisztráció esetén hírlevél küldése, - az Eladó termékei értékesítésével kapcsolatos marketing tevékenysége - és az Eladót a Felhasználóval szemben megillető követelések érvényesítése céljából felhasználhassa. Az adatok kezelését és feldolgozását KNM és Társa KFT. végzi. A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eladó a birtokába jutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli, csak saját, fent megjelölt céljaira hasznosítja és harmadik félnek nem adja tovább, kivéve abban az esetben, amennyiben az az Eladó termékek értékesítésében, kiszállításában résztvevő alvállalkozója (például kézbesítő cég). Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható. A regisztráció törlését kérő Felhasználó személyes adatait az Eladó maximum 5 munkanapon belül törli nyilvántartásából. A Felhasználó adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az info@knmdesign.hu email címen. A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat az Eladó kizárólag jogszabály által adott felhatalmazás esetében adja át harmadik személy részére. Amennyiben a Vevő és Eladó közti szerződés nem jött létre (például a Vevő a rendelését később lemondta), úgy Eladó az adatait nem őrzi tovább. Az Eladó, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli a Felhasználók adatait. Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Egyéb rendelkezések

A Webáruházban található tartalmi, grafikai és képi elemek az Eladó szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása, más honlapba beépítése kizárólag az Eladó előzetes és írásos (postai levélben, emailben adott) engedélyével lehetséges. A jelen Általános Feltételekben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók. Az Eladó jogosult az Általános Feltételeket bármikor, indoklás nélkül módosítani, azzal, hogy a változások nem érintik a teljesítés alatt lévő megrendeléseket. A módosított Általános Feltételek a honlapon történő megjelenés időpontjától hatályos.